Hoogtepunten nieuwjaarsreceptie

Op zaterdag 7 januari jl. werd de nieuwjaarsreceptie gehouden waar men elkaar alle goeds toe kon wensen voor het nieuwe jaar.

De nieuwjaarsreceptie werd geopend met een toespraak door Piet Tollenaar, voorzitter van de personeelsvereniging. De personeelsvereniging heeft het afgelopen jaar weer veel leuke activiteiten mogen organiseren. Een aantal activiteiten komt ieder jaar weer terug, zoals de jaarvergadering met bingo en loterij, de kaartavond met sjoelen en pokeren, het sinterklaasfeest en het maken van kerststukken.

Tijdens de kerstkaartavond waren er mooie prijzen te winnen, waaronder: een weekendje weg voor het hele gezin, een diner voor twee en een vette bout. Oftewel: Het blad ‘Weekend’, Kroepoek en een busje vet met een bout erin! Iedereen kon de grap waarderen en er werd flink gelachen!

In oktober werd de bowlingavond gehouden op een nieuwe locatie. Er zijn veel leuke reacties ontvangen en de personeelsvereniging is er trots op dat zoveel collega’s het gezellig vinden om daar aan deel te nemen.

Diederik en Piet

Klik hier om de foto’s van de nieuwjaarsreceptie te bekijken.

Het jaarprogramma voor 2017 is alweer gepland en we hebben dit jaar onder andere skiën en snowboarden op het programma staan en een familiedag in de dierentuin. Gezellig als jullie er allemaal bij zijn!

De personeelsvereniging bedankte alle mensen die hebben meegeholpen met het verzorgen van de nieuwjaarsreceptie en kijkt weer uit naar een actief 2017!

Vervolgens nam Diederik Vergeer het woord.

Diederik vertelde dat Vergeer Holland mooie successen heeft geboekt in 2016.

We hebben met elkaar volumes gerealiseerd waar we trots op kunnen zijn. De afzet is flink uitgebreid in nieuwe landen, maar ook in de bestaande markten. Om deze groei voort te kunnen zetten, zullen we ons in de toekomst moeten blijven onderscheiden door verder te investeren in het bedrijf en ons te focussen op datgene waar we goed in zijn en waar onze kracht ligt. Alle medewerkers hebben het afgelopen jaar veel energie gestoken in diverse projecten met als doel verbeteringen aan te brengen en zaken naar een hoger plan te trekken. Ook dit zetten we voort in 2017 waarbij we op jullie medewerking rekenen. Er moet nog veel gebeuren, maar we zitten op de juiste route. Ook blijven we verder werken aan de ontwikkeling van onze medewerkers.

Verderop in deze uitgave hebben de afdelingen uitgebreid verslag gedaan van zaken die gerealiseerd zijn en zaken waar de komende jaren aan gewerkt gaat worden om de efficiency te verbeteren.

Namens de familie en het managementteam bedankte Diederik alle medewerkers voor de grote inzet en betrokkenheid het afgelopen jaar. Na het officiële gedeelte was er een buffet en kon iedereen heerlijk genieten van de vele drankjes en hapjes. De liefhebbers konden zich uitleven op de dansvloer. Het was een geslaagde avond!

Personeelsvereniging De Kaasjagers

A4 Jaarprogramma 2017

Kerstbloemschikken

Op 7 december 2016 heeft weer het kerst bloemschikken plaatsgevonden. Het was, zoals altijd, goed bezocht. Er waren ongeveer 25 mensen aanwezig. Marjo Mulder, de organisator achter het bloemschikken, heeft het zeer goed op zich genomen! Onze dank nog daarvoor! Iedereen ging met een zeer creatief kerstboompje met verlichting naar huis en het stuk kon zeker tot na nieuwjaar mee. Het was een gezellige en echt geslaagde avond, hopelijk tot volgend jaar!

Kaartavond

Vrijdag 16 december was weer het jaarlijkse kerst kaartavondje. Iedereen kon weer naar hartenlust klaverjassen, pokeren of sjoelen. De sfeer zat er goed in en er werd flink gestreden om de eerste plek, de prijsuitreiking liet daarom aardig op zich wachten. Uiteindelijk was het zover en werden de eerste prijzen vergeven. De winnaars hadden de eerste keus bij het uitzoeken van een cadeau. Er leken wat mooie hoofdprijzen bij te zitten, maar Hans Vergeer had iedereen om de tuin geleid met een paar “nepprijzen”. Alle andere presentjes waren gelukkig wel echt en iedereen ging na een gezellige avond tevreden naar huis!

Kerststukje
Kaarten-sjoelen-poker

Lean&Green

Brandstof overzicht

In 2015 ontving Vergeer Holland voor haar plan van aanpak om CO2 te reduceren voor de zakelijke rijders een Lean and Green Award.

Begin 2017 kan Vergeer Holland mooie cijfers presenteren waaruit blijkt dat de doelstelling behaald is. Maatregelen zoals zuinigere en/of hybride auto’s, en slimmer plannen van afspraken hebben er toe geleid dat er 25% minder brandstof nodig is in 2016 voor het wagenpark in vergelijking met 2013. Een fantastische prestatie!

Medewerkers Tevredenheids Onderzoek

In 2016 heeft voor het eerst in onze historie een onderzoek plaatsgevonden naar de tevredenheid van de medewerkers van Vergeer Holland. Wij willen jullie nogmaals danken voor het invullen van dit onderzoek en zijn er trots op dat de gemiddelde medewerker zo bevlogen en betrokken is met ons bedrijf.

Uit het onderzoek zijn ook een aantal aanknopingspunten voor verbetering gekomen. Wij zijn met een aantal van deze punten al aan de slag gegaan en hebben geprobeerd om deze punten aan te pakken en te verbeteren. Wij willen nu graag weten hoe jullie hier tegen aankijken. Dit doen we deze keer niet door je nogmaals alle vragen te stellen, wel hebben we een serie vragen opgesteld waarmee je jouw feedback kunt geven en aan kunt geven wat beter en minder goed bevallen is in 2016.

We zullen deze vragenlijst middels een enquête op internet, genaamd Survey Monkey, aan jullie voorleggen. Jullie zullen hiertoe een uitnodiging per email ontvangen. Deze omgeving biedt de mogelijkheid om de vragenlijst anoniem in te dienen. Wij hopen op een zo hoog mogelijke respons en willen jullie vragen even de tijd te nemen om de vragen goed te beantwoorden. Het gaat om de toekomst van Vergeer Holland. Alleen met tevreden medewerkers kunnen we samen echt het verschil maken!

Tussenstand Plassenloop

Op 18 maart a.s. gaat de 65ste Reeuwijkse Plassenloop van start. Binnen Vergeer Holland zijn er veel enthousiaste collega’s die zich hebben opgegeven. De tussenstand van het aantal aanmeldingen momenteel staat op 60 personen. Wil je ook graag deelnemen, meld je dan aan via plassenloop@vergeerholland.com en ontvang een sportshirt en het inschrijfgeld van Vergeer Holland.

Plassenloop foto 1
Plassenloop foto 2
Plassenloop foto 3

Even voorstellen...

Interview met Annie Oude Hengel

Ondanks dat Annie Oude Hengel pas 4 maanden als Supply Chain Manager bij Vergeer Holland werkt, voelt ze zich hier al helemaal thuis! Annie geeft leiding aan het bedrijfsbureau en de logistieke afdelingen. Op dit moment brengt ze de huidige werkwijze in kaart en kijkt ze samen met het projectteam waar hierin verbeteringen kunnen worden aangebracht.

Annie woont samen met haar man Ronald, zoon Jelle (21) en dochter Vera (19) al ruim 30 jaar naar tevredenheid in Zoetermeer.  Ze gaat graag (tour)fietsen en skiën en doet dit ook graag in haar vakantie. Zo heeft ze al een keer een fietsvakantie gedaan in Italië en zelfs een keer in Oostenrijk. Verder besteedt ze veel van haar vrije tijd aan de activiteiten van de kinderen, Jelle speelt gitaar en Vera speelt softbal.

Van oorsprong komt Annie uit Twente, waar ze is opgegroeid op een boerderij, daardoor heeft ze veel affiniteit met de kaassector. Voor haar opleiding levensmiddelentechnologie in Bolsward, liep ze stage bij Nutricia. Na haar stage kon ze meteen aan de slag bij Nutricia. Na 26 jaar wilde ze wat anders en ging bij Heineken aan het werk. Bij beide bedrijven werkte ze op de afdeling supply chain/logistiek, maar toen ze de kans kreeg om bij Vergeer Holland leiding te gaan geven aan de nieuw in te richten afdeling Supply Chain hoefde ze daar geen moment over te twijfelen!

Foto Annie Oude Hengel

Weetje:

De naam Oude Hengel is van oorsprong een achternaam uit Twente, waar veel van dit soort namen voorkomen. Van oorsprong kregen mensen de naam van de boerderij waar ze woonden, als de kinderen de boerderij en de naam overnamen, werd er een kamer bijgebouwd voor de ouders, die dan in dit geval “oude” als voorvoegsel kregen.

Vergeer Holland in de schappen van de Oostenrijkse supermarkt

Vergeer Holland in Oostenrijk

Dankbrief voor Vergeer Holland

Dankbrief

Afdelingsverslagen

Operations

Binnen de afdeling Operations heeft het jaar 2016 in het teken gestaan van de vormgeving van een toekomstbestendige productie organisatie. Deze gewijzigde organisatie is de basis om de effectiviteit en de flexibiliteit binnen productie te verbeteren en te borgen.

In 2017 gaan we aan de slag om een manier van werken te realiseren waarbij resultaatsturing en continu verbeteren centraal staan. Resultaatsturing betekent dat we voor elk niveau in de organisatie weten welke resultaten (ook wel KPI’s genoemd) belangrijk zijn. Om goed hierop te kunnen sturen bijvoorbeeld tijdens overlegmomenten moet de rol van alle medewerkers duidelijk zijn.  Wat wordt er van iemand verwacht en is men hiervan zelf ook op de hoogte.

We gaan daarom aandacht besteden aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers om het Vakmanschap en Leiderschap te vergroten. Bovendien willen we aan de slag met continu verbeteren. Het klinkt heel logisch, we zijn dagelijks druk om continu zaken te verbeteren. We zien echter dat we dit beter zouden kunnen doen door het toepassen van continu verbetertechnieken die ons helpen om te komen tot de juiste oorzaakanalyse en geborgde oplossingen.

De Productie Shiftleaders, Continuous Improvement Facilitators en de Productie Managers zijn de ambassadeurs van de verandering en vormen een cruciale schakel in het verwezenlijken van deze nieuwe manier van werken, waar we allemaal mee te maken krijgen.

Inkoop

Zuivelmarkt

Het jaar 2016 was een turbulent jaar voor de zuivelmarkt. De boeren werden geconfronteerd met lage melkprijzen in de zomermaanden. De oorzaak hiervan was het opheffen van het melk quotum. Lage prijzen waren het gevolg van een groot aanbod van melk. Dit resulteerde in een aanpassing van de kaasprijzen. Het tegenovergestelde vond plaats in de tweede helft van het jaar, waar als gevolg van een daling van het melkaanbod de prijzen wederom werden aangepast. Dit resulteerde in hogere room, boter en kaasprijzen. Thans worden de melkveehouders geconfronteerd met een te grote veestapel. Vanuit de overheid wordt gewerkt aan een plan om de veestapel te verminderen. Actueel is het invoeren van de fosfaatrechten per 1 januari 2017. Wat zou moeten resulteren in minder koeien, dus minder melkaanbod. Dit kan bij een vraag toename van melk leiden tot een aanpassing van de melkprijs. Met als mogelijk gevolg een aanpassing van de kaasprijzen. Het jaar 2017 wordt een spannend jaar voor de boeren en uiteindelijk ook voor de verwerkers van melk.Voor Vergeer Holland betekent dit, dat wij alert moeten blijven en tijdig moeten reageren op ontwikkelingen in de zuivelmarkt.

MVO

Maatschappelijk Verantwoord ondernemen speelt een belangrijke rol bij onze producenten van kaas en verpakkingsmaterialen. De Nederlandse –en buitenlandse zuivelproducenten, hebben in samenwerking met de melk veehouders een beleid opgesteld m.b.t. het welzijn van de dieren. Ook dit past in de filosofie van Vergeer Holland met betrekking tot het door ons gevoerde MVO beleid. Ook een belangrijk, maar zeer gecompliceerd onderwerp, is duurzame verpakkingsmaterialen. Er zijn namelijk nog geen vastgestelde methodes die bepalen welke verpakkingen duurzaam zijn en welke niet. In de tussentijd zitten we natuurlijk niet stil. Waar er verpakkingen zijn, waar we minder verpakkingsmateriaal kunnen gebruiken, dan doen we dat. Zodoende gaan we dunner interleave gebruiken en een dunnere flexibele onder folie voor lijn 23/66. Daarnaast bekijken we nog tal van andere mogelijkheden om zo min mogelijk gewicht aan verpakkingsmateriaal te gebruiken voor onze kaas.

Verpakkingsmateriaal

Dit jaar zijn we ook serieus aan de slag gegaan met digitaal gedrukte folies. Tot dit jaar zijn we altijd afhankelijk geweest van traditionele drukmethoden als flexo en diepdruk voor folies, maar in samenwerking met de leverancier kunnen we nu folies digitaal drukken en nog belangrijker: verwerken op onze productielijnen. De digitale druk kenmerkt zich door snelle levertijden en weinig voorbereidingskosten. Dit geeft ons de mogelijkheid om snel in te spelen op de actualiteit, zeer lage hoeveelheden folies te bestellen of nog even een tekort folie aan te vullen. De ontwikkelingen rondom nieuwe artikelen heeft ook niet stil gezeten, er zijn weer rond de 1.000 verpakkingsmaterialen aangemaakt. Dat zijn niet alleen nieuwe artikelen, maar ook materialen die gewijzigd zijn. De tijd dat een verpakkingsmateriaal ongewijzigd blijft, wordt ook steeds korter.

Nieuw Logo

Vanwege het nieuwe logo wordt er natuurlijk druk overlegd met de leveranciers over het vervangen van het bestaande logo door het nieuwe. Dan hebben we het over de bedrijfskleding, de witte foodjassen, het briefpapier, logo’s op de panden, vrachtwagens, etc. In de loop van 2017 zal het nieuwe logo steeds meer zichtbaar worden.

Ontwikkelingen binnen inkoop-land

De rol van Inkoop om alleen over de prijs te onderhandelen is verleden tijd. De afdeling Inkoop werkt nauw samen met diverse afdelingen binnen Vergeer Holland, waaronder: Productie, Bedrijfsbureau, Kwaliteit, Verkoop, Logistiek en Marketing. Dit creëert toegevoegde waarde en wordt gewaardeerd door onze klanten. Mooi om te zien dat een bedrijf als Vergeer Holland samen uitblinkt, door samen te werken.

ICT & Projecten

In 2016 hebben we geïnvesteerd in lijn 22. Hiermee hebben we een grote stap gezet met het inline kaasvoorbereiding. In 2017 willen we de vervolgstap zetten en investeren in een tweede lijn op begane grond.

Voor de verdieping zijn in 2016 de voorbereidingen gedaan om in maart 2017 een nieuwe klappack lijn op te starten. De gehele afdeling is voorzien van nieuwe LED verlichting voor een betere lichtopbrengst en een aanzienlijke energiebesparing. Een dakluik van 6×3 meter is gemaakt om de machines straks op een efficiënte manier op zijn plek te krijgen.

Naast de investeringen in een nieuwe klappacklijn, is er in 2016 geïnvesteerd in twee bestaande klappacklijnen om een nieuwe tray, de zogenaamde L-tray, te kunnen verpakken.

In 2016 is in Woerden lijn 1040 voorzien van een nieuwe verpakker en weger. De voorheen grootverpakkingslijn is nu een lijn voor 3 Sided Seal en stazak verpakkingen. In 2016 zijn er twee nieuwe verpakkers gekocht voor Woerden. Deze worden in 2017 geplaatst en daarmee kunnen we een groot volume 3 Sided Seal verpakkingen maken.

Om de voorzieningen van onze Flexkrachten te verbeteren, worden in Woerden de kleedruimtes volledig gerenoveerd. Vernieuwd sanitair en nieuwe en extra lockers maken onze rasplocatie weer klaar voor de toekomst.

In 2017 gaan de meeste toeleveranciers van natuurkaas over op het leveren van kaas op boxen. Het handmatig laden en lossen gaat na vele jaren van onderzoeken doen nu echt ophouden. Het betekent wel dat wij hebben moeten investeren in een nieuwe installatie om de transportboxen te kunnen omboxen. Deze installatie gaan we in de zomer van 2017 in gebruik nemen.

In december 2016 zijn we in de kantine van Reeuwijk een test gestart met Narrow Casting. Via de schermen willen we onze medewerkers voorzien van de actualiteiten binnen en buiten ons bedrijf. Als de test positief is, rollen we het in 2017 uit over de andere vestigingen.

In 2016 hebben we een nieuw bezoekersregistratiesysteem in gebruik genomen. De vraag voor dit systeem komt vanuit de verscherpte eisen die onze klanten stellen aan onze registratie. Een nieuw systeem is even wennen maar we zijn van de papieren versie af en het wordt door de meeste bezoekers als zeer professioneel ervaren.

Om onze collega’s nog beter van dienst te zijn met hun vragen en wensen op het gebied van ICT, is in 2016 is de Servicedesk gestart.

Personeel&Organisatie

Project Operations: Rijp voor de toekomst

Vanuit P&O is er in 2016 veel aandacht uitgegaan naar het project Operations: Rijp voor de toekomst. Het project heeft een lange aanloop gehad, waarin we veel aandacht hebben gegeven aan de nieuwe organisatiestructuur, het nieuwe functiehuis, maar bovenal ook aan de manier waarop we in het werk met elkaar omgaan om te komen tot een hogere effectiviteit en flexibiliteit van de operatie. Kernelementen hierin zijn resultaatsturing en de verdere groei van vakmanschap en leiderschap.

Aanvullend pensioen

Medio 2016 zijn we gestart met het project om te komen tot een nieuwe aanvullende pensioenregeling. De bestaande regeling bij Aegon liep na een looptijd van 10 jaar af per 1 januari 2017. Uiteindelijk hebben we met de Pensioencommissie, afvaardiging vanuit de Ondernemingsraad en onder begeleiding van Van Lanschot Chabot als tussenpersoon, een nieuwe, moderne en flexibele aanvullende pensioenregeling kunnen ontwikkelen.

Opleidingen

Ook in 2016 hebben we weer flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van onze medewerkers. Naast het feit dat er weer een groot aantal medewerkers is geslaagd voor MBO-opleidingen op niveau 2, 3 en 4, zijn er ook veel maatwerktrainingen en opleidingen gevolgd en succesvol afgerond.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is in 2016, sinds een aantal jaren waarin we een dalende tendens zagen, fors gestegen. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling die onze aandacht heeft. Ook het aantal bedrijfsongevallen heeft in 2016 een stijging laten zien. In 2017 zullen deze thema’s hoog op de agenda staan. Gezonde medewerkers zijn cruciaal voor het bedrijf.

Rookbeleid

In 2017 zullen we een nieuw rookbeleid introduceren. Het nieuwe rookbeleid is gericht op:

  • Creëren van duidelijkheid
  • Terugdringen aantal rokers (gezondheidsbelang)
  • Creëren van professionele uitstraling
  • Tonen van maatschappelijke verantwoordelijkheid
  • Creëren van eerlijkheid pauzetijd

Het nieuwe rookbeleid heeft betrekking op alle vestigingen. Waar nodig zullen voorzieningen getroffen worden om uitvoering van het nieuwe beleid mogelijk te maken. Binnenkort zal hierover nader worden gecommuniceerd.

Rol P&O

Uit het MTO is naar voren gekomen dat met name de medewerkers vanuit de operatie ontevreden zijn of zijn geweest over de rol die de afdeling P&O speelt en in het verleden heeft gespeeld binnen de organisatie. We vinden het van groot belang dat het voor de organisatie duidelijk is welke rol en positie de afdeling P&O heeft en waarvoor onze medewerkers, maar ook onze leidinggevenden bij ons terecht kunnen. Om dit te verbeteren en te verduidelijken, zal hier in 2017 meer aandacht aan worden gegeven.

Profilering Vergeer Holland

In 2017 zullen we verdere stappen zetten in het profileren van Vergeer Holland als interessante werkgever. Afgelopen jaar zijn er stappen gezet op LinkedIn (nieuwe bedrijfspagina), in 2017 zullen we meer gaan inzetten op werving en profilering via Social Media. Intern gaan we meer gebruik maken van de informatieschermen. In de externe werving wordt de nieuwe huisstijl verder doorgevoerd, zodat alle uitingen passen bij de uitstraling van ons bedrijf.

Kwaliteit

BRC A+ en IFS Higher Level

Met trots willen wij jullie feliciteren met het binnenhalen van de tweede onaangekondigde BRC en IFS audit in de geschiedenis van Vergeer Holland. Alle vestigingen zijn beoordeeld op de één na hoogste score BRC A+ en IFS Higher Level. Dit prachtige resultaat is van zeer grote betekenis voor de onderscheidende positie van Vergeer Holland in haar markten. Over Reeuwijk (inclusief Bodegraven) hebben we in vier dagen auditeren 7 BRC en 11 IFS tekortkomingen gekregen. Woerden heeft over twee en een halve dag auditeren 6 BRC en 8 IFS tekortkomingen. Aan het oplossen van deze punten wordt gewerkt. Zodra de certificatiecommissie onze afhandeling heeft goedgekeurd, krijgen wij onze nieuwe certificaten toegestuurd. Om de hoogst haalbare score (BRC AA+ Excellent Level) te kunnen krijgen mogen we maximaal 5 verbeterpunten per vestiging Reeuwijk (inclusief Bodegraven) en Woerden krijgen. Een mooie uitdaging voor komend jaar. Wij weten zeker dat we dit, zeker in de nieuwe organisatie structuur ‘Operations rijp voor de toekomst’, in ons mars hebben!

De auditor zelf is ook zeer tevreden over het behaalde resultaat. Hij gaf nog specifiek aan zeer goed te spreken te zijn over ons vakmanschap, operationeel eigenaarschap en enthousiasme wat we hebben en samen uitdragen. Het binnenhalen van dit prachtige resultaat komt zichtbaar door ons gezamenlijk hard werken aan o.a. opleiden, trainen en het continu verbeteren. Hierdoor is Vergeer Holland in staat onderscheidend te blijven. Een noodzakelijkheid! Vergeer Holland is een prachtig bedrijf om absoluut trots op te zijn!

De andere certificaat audits (BIO-SKAL, HALAL, ASDA, Weidegang, NVWA-COKZ, Zijstromen en Grated Cheese) zijn in 2016 ook allen succesvol en weer beter dan in de jaren hiervoor verlopen. In 2017 gaan we ons voor het eerst RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) certificeren. Daarnaast zullen we ons ook BRC-Glutenvrij moeten gaan certificeren om nog langer de glutenvrij claim te mogen voeren.

Eén van de speerpunten waar de afdeling kwaliteit zich in 2017 op gaat vastbijten, is het verder verbeteren van de Food en Non-Food leveranciersbeoordelingen middels de Risk-Plaza systematiek, de zogenaamde Supply chain Mapping, en het via Manual Master creëren van een koppeling tussen operationeel en document eigenaarschap.

Verder wensen wij onze zeer gewaardeerde collega Paul de Koning veel succes toe met het creëren van waarde in zijn nieuwe uitdaging als Continuous Improvement Facilitator.

Sales

2016 is een spannend jaar geweest met betrekking tot de sales afdeling van Vergeer Holland. We hebben een mooie stap gezet met de ontwikkeling van ons nieuwe logo. Dit nieuwe logo zal ons helpen om het Vergeer merk en onze naam nog bekender te maken, niet alleen in onze thuismarkt, maar ook buiten Nederland. In de loop van 2017 zullen we starten met de aanpassing van onze verpakkingen. De reacties op de nieuwe merkuitstraling door onze klanten zijn zeer positief te noemen.

In de strategie bijeenkomsten hebben we jullie verteld wat onze ambitie is voor de komende jaren. Onderdeel daarvan is het verkopen van onze kaas in een aantal nieuwe afzetmarkten. Ook in 2016 zijn we er als bedrijf samen in geslaagd om nieuwe landen te veroveren, zoals China, waar inmiddels een paar serieuze klanten zijn gevonden.  We realiseren ons dat nieuwe markten nieuwe spelregels met zich meebrengen, bijvoorbeeld op gebied van verpakkingen, logistiek en specificaties, en dat deze spelregels uitdagend zijn voor Vergeer Holland. Echter, samen zullen we erin slagen om deze te overwinnen!

Maar naast nieuwe landen breiden we ook uit in bestaande markten, zoals bijvoorbeeld Canada en Duitsland. Zo zijn we in 2016 gestart met Aldi Duitsland, en hopen we de samenwerking met hen in 2017 verder uit te breiden. En zijn we bij de uitbreiding van Lidl in de Verenigde Staten één van hun partners.

Binnen Retail Nederland is er in 2016 een mooi succes geboekt door nu ook Albert Heijn te gaan beleveren. Hiermee kunnen zeggen dat onze producten bij alle retailers van Nederland in de schappen liggen. Ook in Out of Home zijn er successen geboekt en beleveren we nu ook de grootste cateraars van Nederland.

We zijn er als sales afdeling trots op dat we met alle collega’s van Vergeer Holland onze gemaakt afspraken met onze klanten hebben kunnen realiseren. We zijn ons ervan bewust dat iedereen door de hele keten heen z’n uiterste best heeft gedaan en nog steeds doet om dit te kunnen realiseren.

LINK!

Vergeer-Logo Link!-2017-CMYK

Afgelopen jaar heeft directie en MT de strategie voor Vergeer Holland voor de komende jaren bepaald en ook gedeeld met de organisatie. Om de ambities uit dit plan te realiseren zijn er diverse strategische projecten gedefinieerd. Eén van deze projecten is informatietechnologie ten behoeve van  besturing en rapportage. In dat kader gaan we kijken hoe we onze processen nu ingericht hebben en hoe we deze voor de toekomst moeten inrichten. Gelijktijdig  gaan we kijken hoe  onze IT-systemen (onder andere Navision en DPS) aansluiten bij onze doelstellingen en bij de (nieuwste) ontwikkelingen in de markt.

Sinds eind vorig jaar is er een werkgroep gestart om te kijken hoe we dit kunnen aanpakken en te bepalen wat er allemaal moet gebeuren. We gaan dit niet alleen doen, maar met elkaar. Daarnaast krijgen we ondersteuning van Goldfish in dit proces. Goldfish is een consultancybureau met veel ervaring op het gebied van processen en systemen in de voedingsindustrie.

Het project heeft de naam LINK! waarmee we willen aangeven dat we als mensen, afdelingen en systemen meer met elkaar gaan linken om daarmee onze processen te verbeteren en klaar te zijn om de strategie te realiseren. De komende weken zullen we jullie verder informeren over het project LINK!

Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben over het project LINK!, dan horen wij dat graag of stuur een mail naar: link@vergeerholland.com.

Projectteam LINK! (Hanneke Vergeer-Van der Mierden, Annie Oude Hengel en Bob Stanneveld)

Vernieuwde receptie

Sinds enkele weken is de receptie in een nieuw jasje gestoken. Ook hier is de nieuwe uitstalling doorgevoerd. Het zitje is verplaatst en de ramen van de receptie zijn voorzien van stickers. Klik hier links op het filmpje om het te kunnen bekijken.

Budgetcoach

De financiële helpdesk: financieel gezond aan de slag

logo-bcg

Sinds 1 maart 2017 is Vergeer Holland de samenwerking gestart met de Budgetcoach Groep voor een telefonische financiële helpdesk. Via de helpdesk beantwoordt een budgetcoach al je vragen op financieel gebied. De professionals van de Budgetcoach Groep helpen bij het creëren van een stabiele financiële situatie. Voor medewerkers van Vergeer Holland is dit telefonisch advies anoniem en kosteloos.

Als je merkt dat je steeds achterloopt op betalingen, regelmatig krap zit of je steeds vaker zorgen maakt over je financiën, dan kan het je levensgeluk en je functioneren in de weg gaan staan. Omdat Vergeer Holland haar medewerkers ook op dit gebied graag wil ondersteunen, zijn we een samenwerking gestart met de Budgetcoach Groep.

Via de telefonische helpdesk kom je eenvoudig en anoniem in contact met een budgetcoach. Die kan je vragen beantwoorden op financieel gebied. Bijvoorbeeld als je informatie wil over de financiële gevolgen van een echtscheiding, over toeslagen van de overheid of over kosten voor schoolgaande kinderen. De speciaal opgeleide budgetcoach geeft advies, in een of meerdere telefoongesprekken. En als het echt nodig is kan de budgetcoach een persoonlijk begeleidingstraject starten.

De budgetcoach is werkzaam bij de Budgetcoach Groep. Hij of zij behandelt  je vragen vertrouwelijk. Vergeer Holland dekt de kosten van de Budgetcoach, maar ontvangt verder geen informatie over jouw situatie.

Het doel van de budgetcoach is om je meer grip op je financiële huishouding te bieden. Meer rust en zekerheid op dat gebied, zorgt ervoor dat je prettiger leeft en werkt. Dat is wel zo fijn voor jezelf en voor je werkgever.

Je kunt de financiële helpdesk bereiken op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is 088-6220333.

OR-Verkiezingen

Microsoft Word - Poster 2017

Gouds Monopoly spel

Sinds kort hebben we onze eigen straat op het Goudse Monopoly spel. Op de ‘markt’ staat Leo Vergeer afgebeeld in onderhandeling op de Kaasmarkt van Gouda. Het spel is online (helaas al uitverkocht) en in enkele winkels in Gouda verkrijgbaar.

Gouda_Monopoly_Bord_3D
Gouda_Monopoly_Doos_3D

Rijp voor de toekomst

Foto Bord Rijp vd Toekomst

Vrijdag 4 februari werd het 1e bord geplaatst op de BG door CI Facilitator bij lijn 22.

Het Project Rijp voor de Toekomst gaat met volle kracht vooruit. De PSl’s, CI Facilitators  komen steeds beter te weten wat hun rol precies inhoudt doordat ze uitleg, training en ook  persoonlijke begeleiding krijgen van de consultants van ARV.  Deze consultants blijven niet achter hun laptop zitten maar gaan mee de werkvloer op.

Een belangrijk onderdeel van het Project Rijp voor de Toekomst is het sturen op prestatie. Met andere woorden: op basis van feiten kunnen we goed bepalen hoe een lijn gedraaid heeft. De Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s), je meetinstrumenten, daarvoor zijn de volgende resultaatgebieden: Veilige omgeving – Kwaliteit – Motivatie – Leverbetrouwbaarheid – Kosten (OEE, Materiaalrendement en Arbeidsrendement)

Nu hebben we dit nog niet altijd voor elke lijn inzichtelijk dus zijn we begonnen met de borden bij de productielijn. Dit is het eerste project van de CI Facilitators, waar ze hebben samengewerkt om de werkwijze op alle afdelingen en onder alle leidinggevenden gelijk te houden.

De CI Facilitators hebben gezamenlijk overleg gehad wat voor borden qua formaat handig zouden zijn, wat voor magneten en speciale stiften mogen binnen de RA en vervolgens zijn er 3 borden als proef besteld. Bij de lijnen 48 (VD), 22 en 26 (BG) en 1010/1011 (Woerden) zijn we inmiddels gestart. Binnenkort starten wij ook bij lijn 8, 55 en de Spookschaaf (KVB).

Het doel van het bord is dat de Productie ShiftLeader (PSL) in een oogopslag duidelijk ziet  hoe de lijn ervoor staat. De PSL zal rondes gaan maken langs de lijnen om het bord te bespreken met de Operator. Daarnaast kunnen door de Operator de acties en aandachtspunten worden genoteerd die de PSL mee kan nemen.

De komende weken gaan wij verder met verbeteren en in richten van deze ronde door de PSL bij de borden. De zogenaamde SIC ronde wat staat voor Short Interval Control.

Daarna volgt de ploegoverdracht (PSL naar PSL) en de werkplekoverdracht tussen de Operators.

Door deze verbeteringen zal de informatie op de Dailystand up steeds nauwkeuriger worden.

In memoriam

Met diepe verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van onze collega

Miranda Snoek

Miranda werkte bij ons sinds 2006 als Assistent Operator. Wij verliezen in Miranda een zeer gewaardeerde,

enthousiaste en sociaal bewogen collega die haar werk met veel plezier en toewijding uitvoerde.

Onze gedachten gaan uit naar haar vriend, kinderen, naaste familie en vrienden. Wij wensen hen veel sterkte en troost.

Rouwkaart Miranda Snoek
Rouwkaart Ron van Eijk

Na een ziekbed van enkele maanden bereikte ons het droevige bericht dat is overleden onze zeer gewaardeerde collega

Ron van Eijk

Ron was sinds 2014 bij ons werkzaam als Functioneel & Technisch Applicatiebeheerder op de afdeling ICT.

We verliezen in Ron een gerespecteerde en kundige collega die passie had voor zijn werk. We zullen Ron erg missen.

Onze gedachten gaan uit naar zijn naaste familie en vrienden. Wij wensen hen veel sterkte en troost.

Jubilarissen

Microsoft Word - JUBILARISSEN 2017 versie 2

Geboortes

Beschuit met muisjes

Sander van der Vegte  – zoon Sverre is geboren op 21 november 2016

Landry en Gisele Mayet – zoon Gabriel is geboren op 9 februari 2017

Kamal ez Zebayry – zoon Yassir is geboren op 20 februari 2017

Colofon

Aan deze Vergeer Nieuws werkten mee:

Frank van Leeuwen, Annie Oude Hengel, Bob Stanneveld, Maaike van den Hurk, Marcel van Gils, Bert Gijsbertse, Sander Vermeulen, Martijn Winkel, Kevin Vos, Marc van Alphen, Aad van Winden, Wim Hofman, Ingrid Daeter-Nagel, Jennifer Lingeman, Carucha Roest-Verkleij, Diederik Vergeer, Linda Burger en Monique van Zoest.

Samenstelling:

Carucha Roest-Verkleij, Linda Burger, Jennifer Lingeman en Monique van Zoest.

Eindredactie:

Diederik Vergeer, Hanneke Vergeer-Van der Mierden, Martijn Winkel, Carucha Roest-Verkleij, Linda Burger en Monique van Zoest.

Main menu